Přínosy řešení Orchestrated IT

 

Přínosy řešení Orchestrated IT

 

Řešení Orchestrated IT umožňuje automatizovat a řídit vzájemně propojené procesy od zadávání  požadavků ze strany businessu až po jejich nasazení do produkce a je postaveno nad jednotnou procesně orientovanou nástrojovou platformou SBM.

 

Řešení Orchestrated IT bylo vytvořeno ve spolupráci s jedním z našich klíčových zákazníků, společností Českomoravská stavení spořitelna (známou též jako Liška nebo ČMSS), kde je řešení nasazeno, provozováno a dále rozvíjeno.

 

Implementace Orchestrated IT umožňuje dosáhnout významných přínosů, mezi něž v členění dle rolí patří:

 

Business – top management

 

směřování kapacit a finančních prostředků do správných oblastí

kontinuální přehled o vynaložených nákladech na požadavky/projekty

CIO

 

snížení množství a rozsahu auditních nálezů

přehled o skutečně vynaložených zdrojích a jejich porovnání s plánem

transparentnost IT služeb vůči businessu

IT Operations Manager

 

jednotný koncový bod pro koncové uživatele

přiměřené zapojení nákladných zdrojů do řešení incidentů a problémů

vymezení odpovědnosti mezi vývojem a provozem a mezi jednotlivými rolemi

snazší plánování a zrychlení přípravy Release

IT Development Manager

 

snazší plánování a zrychlení přípravy Release

všechny informace o změnách na jednom místě

efektivnější využití zdrojů

transparentní postupy vedoucí k redukci chyb při nasazování

Test Manager

 

opakovatelnost testů, zkrácení doby na jejich přípravu

zapojení businessu do testování

zvýšení produktivity a kvality nasazených aplikací

Další informace o řešení Orchestrated IT získáte na stránkách popisu řešení.

Zpět na přehled novinek