DOTACE NA VZDĚLÁVÁNÍ VAŠICH ZAMĚSTNANCŮ (POVEZ II)

 

Pomůžeme vám získat až 85%  příspěvku na vzdělávání vašich zaměstnanců na kurzech LBMS přes dotační program POVEZ II, ve kterém již byl zahájen příjem žádostí.

 

O PROJEKTU

 

Příspěvek na obecné a specifické vzdělávání stávajících zaměstnanců.

Refundaci mezd zaměstnanců za dobu strávenou na školení.

Příspěvek na zaškolení a rekvalifikaci potenciálních zaměstnanců.

CHARAKTERISTIKA

 

Vzdělávání, na které lze poskytnout příspěvek v maximální výši 85 % – vzdělávání musí být realizováno prezenční formou a musí být zaměřeno výhradně na následující oblasti:

 

Další odborné profesní vzdělávání zaměstnanců/potenciálních zaměstnanců/OSVČ s důrazem na odborné vzdělávání zaměřené zejména na zvýšení, rozšíření, prohloubení, obnovení, udržení nebo změnu kvalifikace, realizované ve vzdělávacím programu;

Odborná jazyková výuka související s pracovní činností, kterou zaměstnanec či potenciální zaměstnanec v rámci firmy vykonává nebo bude vykonávat. Jazykové vzdělávání může být podpořeno v maximální délce 6 měsíců.

KOLIK PENĚZ DOSTANETE

 

Úhrada až 85 % nákladů na prezenční vzdělávací kurzy a odborná školení. U příspěvku na úhradu vzdělávací aktivity je nastavena 15% spoluúčast žadatele. Tato spoluúčast neplatí pro mzdové příspěvky (tím pádem ani na mzdu internímu lektorovi). ÚP ČR po kontrole předložených dokladů vypočítá skutečný nárok na příspěvek s ohledem na úspěšné závěrečné ověření znalostí účastníků vzdělávání a z této částky vyplatí 85 %.

 

Mzdové náklady včetně odvodů na sociální a zdravotní pojištění zaměstnance účastnícího se vzdělávání ve výši až 29 700 Kč měsíčně

 

Pro výpočet maximálního mzdového příspěvku za hodinu se vychází z minimální hodinové mzdy a činí 176,00 Kč při stanovené týdenní pracovní době podle § 79 zákoníku práce nebo kratší pracovní době podle ustanovení a § 80 zákoníku práce. Maximální výše příspěvku na mzdové náklady zaměstnance účastnícího se vzdělávací aktivity činí 29 700 Kč měsíčně. Příspěvek bude poskytován měsíčně zpětně na základě předloženého vyúčtování a evidence docházky/aktivity.

 

Celková dotace za vzdělávací aktivity a mzdové náklady ve výši až 500 000 Kč měsíčně

 

Příjemce příspěvku může čerpat maximálně částku 6 000 000 Kč ročně, resp. 500 000 Kč měsíčně (tj. celkem na mzdové náklady i vzdělávací aktivity). Podnikům s nadregionálním dosahem (tj. s počtem zaměstnanců nad 1 000 nebo s provozovnami ve více než dvou krajích, a to k datu podání žádosti) může být poskytnut příspěvek nad uvedený limit, a to na základě posouzení generální ředitelky ÚP ČR. Uvedený limit je průměrný, tzn., že pokud zaměstnavatel vyčerpá v jednom měsíci např. 450 000 Kč, v dalším měsíci může vyčerpat 550 000 Kč.

 

PRO KOHO JE PROJEKT URČEN

 

Podpora coby příspěvek z projektu se může týkat těchto cílových skupin:

 

OSVČ, fyzické osoby bez zaměstnanců – cílovou skupinou mohou být také OSVČ, které nemají vlastní zaměstnance, školení zajišťují pro sebe a jsou možnými potenciálními zaměstnavateli. V případě této cílové skupiny je možné hradit pouze náklady na vzdělávání, není možné hradit mzdové náklady;

zaměstnanci – osoby, které jsou v pracovně právním nebo obdobném vztahu k organizaci s výjimkou zaměstnanců pracujících na DPP a DPČ;

potenciální zaměstnanci – jedná se o fyzické osoby, o kterých uvedení zaměstnavatelé předpokládají, že se v rámci projektu stanou jejich zaměstnanci.

Příspěvek nelze poskytnout pokud se vzdělávací aktivity týkají zaměstnanců provozoven na území hlavního města Prahy.

 

V případě zájmu o zprostředkování nebo získání více informací ohledně dotačního programu nás neváhejte kontaktovat na email obchod@lbms.cz.

Zpět na přehled novinek

ZAJÍMÁ VÁS TÉMA BUSINESS ANALÝZY?

VYZKOUŠEJTE NÁŠ E-LEARNING!

1 den přístupu zdarma

Úvod do business analýzy

Váš požadavek byl úspěšně odeslán. Brzy se ozveme.

Došlo bohužel k nějaké chybě při odesílání formuláře. Prosím zkuste to ještě jednou.

LBMS will use the information you provide on this form to be in touch with you and to provide updates and marketing.