DOTACE NA VZDĚLÁVÁNÍ VAŠICH ZAMĚSTNANCŮ (POVEZ II)

 

Pomůžeme vám získat až 85%  příspěvku na vzdělávání vašich zaměstnanců na kurzech LBMS přes dotační program POVEZ II, ve kterém již byl zahájen příjem žádostí.

 

O PROJEKTU

 

Příspěvek na obecné a specifické vzdělávání stávajících zaměstnanců.

Refundaci mezd zaměstnanců za dobu strávenou na školení.

Příspěvek na zaškolení a rekvalifikaci potenciálních zaměstnanců.

CHARAKTERISTIKA

 

Vzdělávání, na které lze poskytnout příspěvek v maximální výši 85 % – vzdělávání musí být realizováno prezenční formou a musí být zaměřeno výhradně na následující oblasti:

 

Další odborné profesní vzdělávání zaměstnanců/potenciálních zaměstnanců/OSVČ s důrazem na odborné vzdělávání zaměřené zejména na zvýšení, rozšíření, prohloubení, obnovení, udržení nebo změnu kvalifikace, realizované ve vzdělávacím programu;

Odborná jazyková výuka související s pracovní činností, kterou zaměstnanec či potenciální zaměstnanec v rámci firmy vykonává nebo bude vykonávat. Jazykové vzdělávání může být podpořeno v maximální délce 6 měsíců.

KOLIK PENĚZ DOSTANETE

 

Úhrada až 85 % nákladů na prezenční vzdělávací kurzy a odborná školení. U příspěvku na úhradu vzdělávací aktivity je nastavena 15% spoluúčast žadatele. Tato spoluúčast neplatí pro mzdové příspěvky (tím pádem ani na mzdu internímu lektorovi). ÚP ČR po kontrole předložených dokladů vypočítá skutečný nárok na příspěvek s ohledem na úspěšné závěrečné ověření znalostí účastníků vzdělávání a z této částky vyplatí 85 %.

 

Mzdové náklady včetně odvodů na sociální a zdravotní pojištění zaměstnance účastnícího se vzdělávání ve výši až 29 700 Kč měsíčně

 

Pro výpočet maximálního mzdového příspěvku za hodinu se vychází z minimální hodinové mzdy a činí 176,00 Kč při stanovené týdenní pracovní době podle § 79 zákoníku práce nebo kratší pracovní době podle ustanovení a § 80 zákoníku práce. Maximální výše příspěvku na mzdové náklady zaměstnance účastnícího se vzdělávací aktivity činí 29 700 Kč měsíčně. Příspěvek bude poskytován měsíčně zpětně na základě předloženého vyúčtování a evidence docházky/aktivity.

 

Celková dotace za vzdělávací aktivity a mzdové náklady ve výši až 500 000 Kč měsíčně

 

Příjemce příspěvku může čerpat maximálně částku 6 000 000 Kč ročně, resp. 500 000 Kč měsíčně (tj. celkem na mzdové náklady i vzdělávací aktivity). Podnikům s nadregionálním dosahem (tj. s počtem zaměstnanců nad 1 000 nebo s provozovnami ve více než dvou krajích, a to k datu podání žádosti) může být poskytnut příspěvek nad uvedený limit, a to na základě posouzení generální ředitelky ÚP ČR. Uvedený limit je průměrný, tzn., že pokud zaměstnavatel vyčerpá v jednom měsíci např. 450 000 Kč, v dalším měsíci může vyčerpat 550 000 Kč.

 

PRO KOHO JE PROJEKT URČEN

 

Podpora coby příspěvek z projektu se může týkat těchto cílových skupin:

 

OSVČ, fyzické osoby bez zaměstnanců – cílovou skupinou mohou být také OSVČ, které nemají vlastní zaměstnance, školení zajišťují pro sebe a jsou možnými potenciálními zaměstnavateli. V případě této cílové skupiny je možné hradit pouze náklady na vzdělávání, není možné hradit mzdové náklady;

zaměstnanci – osoby, které jsou v pracovně právním nebo obdobném vztahu k organizaci s výjimkou zaměstnanců pracujících na DPP a DPČ;

potenciální zaměstnanci – jedná se o fyzické osoby, o kterých uvedení zaměstnavatelé předpokládají, že se v rámci projektu stanou jejich zaměstnanci.

Příspěvek nelze poskytnout pokud se vzdělávací aktivity týkají zaměstnanců provozoven na území hlavního města Prahy.

 

V případě zájmu o zprostředkování nebo získání více informací ohledně dotačního programu nás neváhejte kontaktovat na email obchod@lbms.cz.

Zpět na přehled novinek