Trendy v Enterprise Architektuře pro příští roky

enterprise architektura pro enterprise architekty a její trendy v dalších letech

 

Kam bude v budoucnu směřovat oblast Enterprise Architecture? Podívejme se na predikované trendy:

Pokračující růst technologie

 • téměř to není nutné zmínit, ale je to důležitý faktor
 • význam technologie pro podniky bude i nadále růst, přičemž bude kladen ještě větší důraz na digitální transformaci a potřebu EA
 • pokles poptávky po technologii nebo EA prakticky nehrozí

Zaměření na výsledky / hodnotu

 • Forrester i Gartner (renomované konzultační společnosti) vidí přechod od technického zaměření stavebních architektur k poskytování hodnoty a dosahování obchodních výsledků – naznačují, že k tomu dojde jako součást přirozeného zrání funkce EA
 • to ovlivní nejen to, jak architekti pracují, ale také to, jak sledují jejich efektivitu

Strategické sladění

 • architekti se musí snažit sladit své cíle s obecnou business strategií a za tímto účelem spolupracovat s širším spektrem zúčastněných stran

Důraz na dovednosti, nikoli na metodiky

 • Forrester predikuje odklon od dodržování zavedených EA rámců a směrem k přístupům architektury Lightweight fit-for-purpose
 • možná to nepřekvapí, protože obecnější zaměření rámce bude vždy vyžadovat určité přizpůsobení individuálním výzvám, kterým podnik čelí
 • hlavní dopad této změny bude na samotné architekty, kteří budou vyžadovat širší škálu dovedností

Inteligence a analýza

 • Gartner predikuje, že více než 60% funkcí architektury navrhne aparát BI do jejich obchodních a provozních modelů, a že organizace se budou více zaměřovat na AI a nástroje strojové inteligence pro jejich provoz, které se přirozeně promítnou do EA

Agilní vývoj je klíčovým cílem

 • Forrester věří, že budování směrem k agilitě bude důležité pro všechny architekty, nejen pro integraci přičemž agilní přístup ovlivní všechny technologické funkce v organizaci

Pokračující specializace architektů

 • firmy pravděpodobně přejdou od týmů podnikových architektů k týmům architektů řešení, business architektů, procesních architektů atd.
 • větší specializace je další oblastí, která vyvíjí tlak na lidské zdroje a vyžaduje více architektů s větší škálou dovedností

Kurzy pro Enterprise Architekty

Zpět na přehled novinek