Informace o změnách PRINCE2®

 

V letošním roce dochází k aktualizaci metodiky PRINCE2®. Původní vydání z roku 2009 je aktualizována evolučním updatem 2017, který reaguje na aktuální požadavky pracovního prostředí charakteristické vyšším očekáváním zúčastněných stran a pracovní kulturou flexibility a agility. Tato aktualizace přináší praktické, dostupné, autoritativní návody pro každého, kdo řídí projekt, staví na osvědčené síle PRINCE2® a reaguje na dnešní požadavky na flexibilitu a agilitu s tím, že nabízí nové hodnoty s důrazem na přizpůsobení a rozšiřitelnost.

 

Aktualizovaná metodika PRINCE2® se i nadále opírá o sedm principů, sedm procesů a sedm témat, jejichž struktura se nemění,ale mění se důraz na ně kladený a použitá ošetření. Nové vydání manuálu PRINCE2® má větší důraz na přizpůsobení metodiky PRINCE2® pro potřeby projektu, principy tvořící základ PRINCE2® a praktické uplatňování pokynů v manuálu. Nová zkouška úrovně Foundation zvýrazňuje jádro PRINCE2® a praktickou aplikaci metody. PRINCE2® 2017 s sebou přináší také jisté změny v realizaci certifikačních zkoušek.

 

Druhá polovina roku 2017 je přechodným obdobím, kdy si posluchači mohou vybrat, zda anglickou mutaci zkoušky úrovně Foundation/Practitioner chtějí skládat na základě verze 2009 nebo 2017. Počínaje 1. 1. 2018 již budou platit nová pravidla, česká mutace zkoušek Foundation/Practitioner bude vycházet z verze metodiky 2009, zatímco anglická mutace z verze 2017. Zda a kdy bude případně k dispozici česká mutace zkoušek pro verzi 2017 nelze v tuto chvíli jednoznačně určit.

 

Změny nastávají také v délce platnosti certifikátů. Certifikát úrovně Foundation zůstává nadále v platnosti beze změn. Zatímco certifikáty úrovně Practitioner vydané do konce roku 2017 platí 5 let, certifikáty vydané po 1. 1. 2018 budou platit již jen 3 roky. Zároveň se od 1. 1. 2018 ruší zkouška typu re-registration pro verzi PRINCE2® 2017 (obnova certifikátu úrovně Practitioner) a všichni, kdo budou chtít obnovit svůj certifikát úrovně Practitioner založený na verzi PRINCE2® 2017 budou muset absolvovat kompletní zkoušku Practitioner, která má ale oproti verzi 2009 modifikovaný rozsah.

Bližší informace či vysvětlení Vám rádi podáme, neváhejte nás proto v případě potřeby kontaktovat.

Zpět na přehled novinek