Kariérní rozvoj business analytika

business analytik kariéra, business analýza vývoj

Až budete mít několik let zkušeností a učení, můžete být považováni za kompetentního a úspěšného business analytika, ale učení a zvyšování schopností bude pokračovat po celou dobu kariéry.

Business analytik by měl pokračovat v růstu v rámci profese po celou dobu kariéry.

Samotný počet let zkušeností není tím nejlepším ukazatelem, pokud již řadu let děláte stejné úkoly ve stejné oblasti businessu. Vaše další analytické dovednosti vám možná budou chybět, např. business analytik, který podporuje údržbu změn v konkrétní aplikaci bude přesně vědět, jak napsat funkční požadavky a konstrukční změny tohoto systému, ale všechny projekty následují podobný proces a zainteresované strany jsou vždy stejné. Tento business analytik může být v těchto projektech velmi zdatný a má velmi spokojeného sponzora, ale pokud bude přemístěn na jiné oddělení nebo přidělen k práci na jiné aplikaci, nemusí být efektivní, protože jiný projekt může vyžadovat jiné techniky a dovednosti.

Chcete-li se stát profesionálním business analytikem, požádejte o přiřazení k různým business jednotkám a různým typům aplikací pomocí různých metodik a nástrojů pro vývoj SW, čím rozmanitější budou vaše zkušenosti, tím flexibilnější a adaptabilnější se stanete (a to jsou klíčové dovednosti pro business analýzu).

 

Predikce růstu poptávky po business analýze

Gartner Research predikuje potřebu jednoho business analytika na každý hlavní business proces organizace. Zároveň odhaduje, že dojde ke změně poměru business analytiků vůči vývojářům: v současné době má mnoho organizací tento poměr přibližně 1/6, v příštích několika desetiletích může být poměr obrácený, 2/1 nebo dokonce 3/1 a to díky sofistikovanosti vývojářských nástrojů a také rychlosti, kterou lze sestavit komponenty kódu. A zejména kvůli potřebě mnohem více času na jasné pochopení business problémuprovedení důkladné analýzy a navržení řešení, které zabere více času, než tvorba SW.

Potřebná podniková řešení jsou stále složitější a vzájemně propojená. To poskytuje business analytikům příležitost zapojit zainteresované strany do různých hledisek za účelem řízení řešení, která budou vyžadovat změny v procesech, technologiích a organizační struktuře.

Předpokládá se, že potřeba profesionálních business analytiků vzroste v nadcházejícím desetiletí o 13–30%, přičemž největší potřeba je predikována v oblasti Business Intelligence (BI).

Business analýza byla společností Harvard Business Review identifikována jako jedno z nejatraktivnějších zaměstnání 21. století.

Kurzy pro business analytiky

Zpět na přehled novinek