Orchestrated IT v Allianz pojišťovně

Společnost Allianz pojišťovna dokončila implementaci řešení Orchestrated IT, které automatizuje klíčové, vzájemně integrované IT a s nimi související business procesy. Po předchozím zprovoznění automatizované podoby procesů oblasti Service Management byly v souladu s projektovým plánem do rutinního provozu nasazeny procesy pokrývající celý cyklus požadavku od jeho vzniku až po nasazení do provozu. Implementované řešení využívá procesní platformu SBM a zahrnuje procesy: Incident Management, Request Fulfilment, Problem Management, Demand Management, Change Management, Test & Defect Management, Release Management a Configuration Management.

Zpět na přehled novinek