Pět tipů pro rozvoj business analytiků

1. Udělejte si certifikace

Certifikace jakéhokoliv typu ukazuje, že jste věnovali dostatek času učení, abyste dokázali složit příslušnou zkoušku. Pro příslušníky každé profese je důležité mluvit stejným jazykem a mít společný základ odbornosti. Certifikace dává business analytikům „viditelnou značku důvěry”, což znamená, že potenciální zaměstnavatelé nebo zákazníci mu mohou důvěřovat jakožto profesionálovi s jistou dávkou měřitelných znalostí.

Ale bude to stačit?

Ne, protože stát se business analytikem je spíše cesta, než cíl.

Ne, protože dosažení certifikace není cíl, ale pouze krok na cestě k profesionálnímu business analytikovi.

Dobrý business analytik má hodně zkušeností.

Pokud nemáte potřebnou úroveň zkušeností a dovedností pro plnohodnotnou roli BA, začněte těmi stávajícími, ze záběru práce business analýzy pokrývejte pouze část, snažte se takto působit v rámci méně komplexních projektů a pokud možno pracujte co nejblíže ke zkušeným business analytikům.

2. Čtěte případové studie (dobré i špatné)

Případové studie bývají zpravidla k dispozici na různých konferencích či internetových fórech, stále častěji se objevují prestižní ocenění za úspěšné projekty.

Takové případové studie poskytují spoustu užitečných příkladů. Nezapomeňte na neúspěšné projekty, je velmi cenné poučit se, v čem byl problém, proč se něco nepodařilo, jak by se dalo postupovat jinak.

3. Najděte trenéry a rádce

Ideální je najít zkušené business analytiky v rámci organizace, kde pracujete. Pracujte s nimi, získávejte od nich informace o tom, co a jak dělají, jaké techniky a proč používají. Studujte jejich rozhodnutí a důvody pro ně. To vše Vám pomůže s osobním rozvojem.

4. Zapojte se do komunity business analytiků

Takových komunit existuje celá řada, např. v rámci sociálních sítí jako LinkedIn apod.

Zachovejte si zdravý rozum a nadhled, jako na každé jiné sociální síti, i v těchto komunitách budou některá témata irelevantní, nesprávná nebo zavádějící.

5. Business analýza jakožto profese se stále profiluje

Business analýza jako profese se stále profiluje, organizace jí začínají uznávat, objevovat a podporovat.

Stále je co nového se učit a stojí za to, stát se součástí cesty hledání a objevování.

Zpět na přehled novinek