DEVOPS Foundation/Professional

 

IT organizace je odpovědná mimo jiné za 2 paralelní a přitom protichůdné cíle: reagovat na rychle se měnící konkurenční prostředí (odpovědnost Dev) a poskytovat stabilní, spolehlivé a bezpečné služby zákazníkům (odpovědnost Ops). Dev a Ops tak mají zcela odlišné cíle a pobídky, což odpovídá kořenovému, chronickému konfliktu. Koncept DevOps je nově vznikající praxe softwarového inženýrství, která usiluje o řešení chronického konfliktu, zkrácení doby uvedení nových verzí SW nebo služeb na trh na bázi spolupráce Dev a Ops týmů a vytváření prostředí, kde se produktivita práce zvyšuje díky automatizaci procesů správy infrastruktury a pracovních postupů. O úspěchu či neúspěchu adopce DevOps v organizaci do značné míry rozhoduje schopnost organizace učinit významné kulturní a organizační změny. Více o konceptu DevOps v článku, který jsme publikovali v Management News.

 

Kurz DevOps Foundation přináší posluchačům základy DevOps, historii a základní principy DevOps, klíčové postupy a v závěru se zamýšlí nad otázkami praktické aplikace DevOps, kde mimo jiné ukazuje, že DevOps není univerzálním lékem na všechny problémy organizace a vysvětluje, že dokonce existují organizace, které by o zavedení DevOps neměly uvažovat. Více informací o kurzu zde.

 

Kurz DevOps Professional seznamuje posluchače s postupy DevOps v oblastech toku, zpětné vazby, učení a experimentování a pochopení dopadu těchto organizačních a technických změn do každodenní práce. Více informací o kurzu.

 

Zpět na přehled novinek