Digitální transformace již není otázkou volby

Automatizace procesů důležitější, než kdy jindy

Většina organizací má již svoje klíčové procesy automatizovány, neboť to je podmínkou jejich efektivního fungování. Málokterá organizace ale nahlížela na rozsah automatizace svých procesů z pohledu připravenosti na zcela novou situaci, které v letošním roce všichni společně čelíme. Většina pracovníků prakticky přes noc zůstala doma a pracuje v režimu home office s plnou závislostí na ICT technologiích.

V tomto režimu mají organizace problém s neautomatizovanými procesy, které jsou suplovány často neefektivní e-mailovou komunikací, což může přinášet negativní důsledky v podobě nedodržených/prodloužených termínů, závazků vůči zákazníkům, státu i zaměstnancům apod.

 

Výhody automatizovaných procesů

Procesy automatizované na vhodné platformě nemají za cíl nahradit lidskou sílu, ale odebrat lidem mechanické, opakující se práce, které mohou vykonávat počítače, a umožnit orientaci lidí na kreativnější úkoly a tím i zvýšit jejich uspokojení z práce. Automatizace procesů tak organizaci přináší řadu výhod, jako např.

  • ulehčení práce zaměstnancům a zlepšení řízení jejich komunikace a spolupráce
  • zkrácení doby realizace procesů a tím vyšší uspokojení jejich zákazníků (interních i externích)
  • snížení nákladů (potřeba méně lidské práce umožní nasazení lidí na jiné práce nebo redukce počtu zaměstnanců)
  • standardizace výkonu procesů a snížená chybovost (ve všech lokalitách organizace je proces vykonáván shodným, standardizovaným postupem, což eliminuje zdroje chyb)
  • garance zajištění souladu s relevantní regulací
  • automatizovaný sběr metrik o výkonnosti procesů jako základ pro jejich další optimalizaci

Naše reálná zkušenost

Události letošního roku neměly na nás v LBMS katastrofický dopad, neboť jako IT firma máme oproti jiným oborům výhodu ve schopnosti poskytovat většinu našich služeb zákazníkům elektronickou/on-line formou.

Naše dlouhodobě budované kompetence v oblasti automatizace procesů jsme uplatnili již v minulosti interně a digitalizovali jsme naše klíčové procesy, včetně těch s významnými dodavateli (účetní, poskytovatelé IT služeb).

Přechod do režimu home office pro nás proto nepředstavoval prakticky žádný problém, provedli jsme pouze drobná vylepšení, a vzhledem k tomu, že dnes již málokdo posílá faktury v papírové podobě, mohli jsme naprostou většinu došlých dokladů zpracovat bez jakýchkoli komplikací.

Velkou výhodou bylo, že jsme v loňském roce přešli na IP telefonii, což umožnilo snadné přesměrování telefonních linek na mobilní telefony.

Rovněž se nám podařilo ve velmi krátké době implementovat platformu pro poskytování on-line kurzů, takže dnes každý kurz nabízíme jak prezenční, tak on-line formou a zákazníci si mohou vybrat podle svých preferencí, přičemž on-line provedení řada našich posluchačů vítá, neboť jim šetří čas spojený s cestováním, náklady za cestovné i ubytování.

 

Zkušenosti našich zákazníků

Naše zkušenosti v oblasti automatizace procesů využíváme u našich zákazníků již řadu let, nicméně v poslední době registrujeme vzhledem k aktuální situaci rostoucí poptávku po automatizaci procesů s cílem snížené závislosti na fyzické přítomnosti pracovníků v kancelářích. Typickým příkladem takového procesu je schvalování přijatých dokladů, který jsme nedávno realizovali pro jednoho z našich stávajících zákazníků z finančního sektoru. Proces byl zanalyzován, implementován a nasazen do rutinního provozu během jednoho měsíce.

Podobně jsme schopni pomoci organizacím, které potřebují rychle a efektivně rozšířit rozsah automatizovaných procesů. Máme s tím dlouhodobé zkušenosti a opíráme se o softwarovou technologii renomovaného zahraničního partnera, ověřenou u řady našich zákazníků více jak 15-ti lety zkušeností.

             

Zpět na přehled novinek