Řízení business změn

Kurzem získáte

 • pochopení nezbytnosti holistického přístupu k realizaci business změn
 • pochopení významu pozice IT v organizaci
 • pochopení fází životního cyklu business změny
 • pochopení rozdílu mezi IT manažerem a skutečným CIO

Hodnocení

Od účastníků:

Termíny

Datum

 

Cena

(Kč bez DPH 21%)
  Kdykoliv 6.000
E-learning - ČJ
9.300
Online
Poptat firemní kurz

Technické inovace

Technické inovace v historii několikrát změnily kompletní politický, sociální a ekonomický systém.

Při bližším pohledu na tyto zásadní změny je třeba si všimnout, že

 • technické vynálezy byly základem inovací a ani kritici odolní vůči změnám nebyli schopni zabránit výsledné zásadní a globální změně
  • jádrem většiny změn byly skutečné inovace, nejen nové nápady
  • skutečnou inovaci charakterizuje nová myšlenka nebo technologie komercializovaná a implementovaná jako udržitelné podnikání
 • na začátku těchto inovací pro žádnou z nich neexistoval business case, např.
  • globální trh s počítači byl odhadován na maximálně pět, když IBM vyvinula první programovatelné stroje
  • později v 90. letech lidé říkali, že nebude masový trh s mobilními telefony, protože stojí 20 000 USD, váží 10 kilogramů a pokrytí sítě je špatné, dnes tuto technologii celosvětově používají miliardy lidí a úspěšně se objevilo množství zcela nových průmyslových odvětví a obchodních modelů a mnoho dalších přibude

S příchodem informačního věku se při pohledu na podnikatelské nápady stává stále důležitější externí síťový efekt, vyjadřující, že užitečnost předmětu roste úměrně nebo někdy dokonce exponenciálně s počtem jeho uživatelů, např. telefony – představte si užitečnost telefonu, pokud bude existovat pouze jeden nebo dva …

To může být užitečné pro pochopení obrovské tržní kapitalizace takových společností…

Dnes se IT stalo nervovým systémem snad každé společnosti

 • čím lépe IT funguje, tím lépe může společnost konkurovat na svých trzích
 • IT samotné ale není účelem…

Při řízení IT je třeba pochopit, že existují oblasti s různými charakteristikami, se kterými je třeba zacházet adekvátně a nemíchat je dohromady

 • existuje oblast „manage company“, ve které
  • jsou velké inovace většinou u konce a každý má přístup k osvědčeným postupům
  • jediný způsob, jak se odlišit, je nákladová efektivita
  • stabilita systémů, jejich spolehlivost, náklady na transakci a spotřebované zdroje jsou hlavními hnacími silami a jsou nepopiratelně velmi důležité v životě každého IT manažera
  • je také třeba vzít v úvahu technologické změny, nové funkce, údržbu atd. a zavést dobrý a přísný proces stanovení priorit a obnovy technologie začleněný do běžného procesu plánování zdrojů a financí společnosti
  • většina business manažerů nachází hlavní cíl svého působení
 • mnohem důležitější a zajímavější oblast je ta, kterou lze nazvat „change the company
  • to je oblast, kde se tvoří inovace
  • nové technologické možnosti se mísí s novými business nápady v neustálém a opakovaném inovačním procesu mezi IT organizací a business funkcemi
  • řídit nebo alespoň být součástí tohoto procesu je nejzajímavější a nejkreativnější úkol IT
  • zároveň je to úkol, který odlišuje „ředitele IT“ a skutečného „Chief Information Officer“ (CIO)

Aby se z IT manažera stal skutečný CIO

 • potřebuje základní a hluboké porozumění nejen technologii a jejím aplikacím, ale také odvětví, ve kterém působí, tradičním a vznikajícím business funkcím a ekonomickým modelům, které za tím vším stojí
 • to poslední je nejdůležitější, protože v této oblasti IT přímo soutěží s jinými business funkcemi na krátkodobém i dlouhodobém základě o finanční prostředky podniku
 • někdy to bude znamenat zvážení velkých investic vyžadujících externí financování
 • musí se stát mnohem více podnikatelem, než pouhým páteřním operátorem

To, jak se IT podaří obstát v této výzvě, bude určovat jeho pozici v rámci podniku a jeho schopnost dodávat podniku udržitelné inovace.

Nezbytnou schopností pro zvládnutí této výzvy je strukturovaný komunikační proces mezi businessem a IT.

Tento kurz přináší nápady, rámce a procesy, abyste byli úspěšnější v porozumění, zvládnutí a vedení této důležité komunikace …

Více informací

Vhodné pro

kohokoliv, kdo se bude podílet na realizaci business změn, zejména pak pro role

 • business analytik
 • manažer business změn
 • business manažery a jejich zaměstnance
 • manažer programu/projektu
 • IT manažery
 • projektovou kancelář

Délka

1 den

Adresa

Františka Křížka 362/1, Praha 7

Vyžadovaná znalost před začátkem kurzu

Pro absolvování kurzu nejsou stanoveny žádné specifické požadavky.

Ing. Miroslav Müller

Lektor s více jak 90 odškolenými kurzy v oblasti business analýzy a více, jak 30 let zkušeností z praxe.

Akreditovaný u zahraničních partnerů:

EXIN

PeopleCert

Den 1

 • Úvod kurzu
 • IT-enabled business change
 • Soulad businessu a IT
 • Definice business zlepšení
 • Návrh business změny
 • Implementace business změny
 • Řízení přínosů
 • Kompetence

Všechny termíny