Go to Top

ITIL® 2011 Foundation

ITIL® 2011 Foundation

ITIL® (IT Infrastructure Library) je celosvětově akceptovaný standard sjednocující osvědčené přístupy a znalosti z oblasti řízení IT služeb.

Popis kurzu

Hlavním cílem kurzu je poskytnout ucelený přehled problematiky řízení IT služeb dle ITIL® a zároveň připravit posluchače ke složení certifikační zkoušky ITIL® Foundation Certificate in IT Service Management.

Kurz vychází z nejnovější verze ITIL® 2011 a představuje 5 klíčových publikací:

 • Service Strategy
 • Service Design
 • Service Transition
 • Service Operation
 • Continual Service Improvement

Svým obsahem kurz připravuje ke složení certifikační zkoušky „ITIL® Foundation Certification in IT Service Management“. Součástí kurzu je řada dílčích testů a kompletní cvičné testy simulující certifikační zkoušku.

Možnosti certifikace

Znalosti získané či rozšířené na tomto kurzu je možné potvrdit absolvováním certifikační zkoušky ITIL® Foundation Certificate in IT Service Management volitelně v českém nebo anglickém jazyce.

Kurz je určen pro

 • Ředitele IT, Manažery IT, Vlastníky procesů
 • Vedoucí projektů, Manažery jakosti
 • Vedoucí pracovníky, kteří chtějí získat ucelenou představu o standardu ITIL® a o možnostech implementace v podmínkách vlastní organizace a chtějí se připravit ke složení certifikační zkoušky ITIL® Foundation.

Související kurzy

Související odkazy

Obsah kurzu

Kurz popisuje základní principy, koncepty a zejména klíčové procesy jednotlivých částí životního cyklu. Pro každý proces jsou vysvětlena rozhraní na ostatní procesy ITIL®.

Kurz probírá také zásady pro implementaci procesů, včetně specifikace přínosů každého z nich.

Účastníci tak mají možnost realisticky posoudit přínosy zasazení ITIL® do praxe a získají představu o efektivním způsobu implementace.

 • Představení ITIL® – základní vymezení rozsahu procesního rámce, historie vzniku, vztah k ostatním normám.
 • Řízení IT služeb v praxi – vysvětlení základních konceptů ITIL® a procesního přístupu řízení IT služeb.
 • Životní cyklus služeb – vysvětlení struktury životního cyklu služeb s důrazem na cíle a přínosy jednotlivých etap.
 • Service strategy – tato kapitola kurzu popisuje soulad businessu a IT tak, aby byla v každém stavu životního cyklu služeb zachována orientace na business. V rámci kapitoly jsou vysvětlena témata:
  • Koncepty Service Strategy
  • Služba a vnímání její hodnoty
  • Service Portfolio & Service Catalogue
  • Service Portfolio Management
  • Demand Management
  • Financial Management for IT Services
  • Business Relationship Management
 • Service Design – tato kapitola pokrývá návrh IT služeb a poskytuje návody na tvorbu a údržby strategií a architektury IT.Vysvětlena jsou témata:
  • Základy a aspekty návrhu služeb
  • Přístupy k zajištění služeb
  • Service Level Management
  • Service Catalogue Management
  • Availability Management
  • Information Security Management
  • Supplier Management
  • Capacity Management
  • IT Service Continuity Management
  • Design Coordination
 • Service Transition – kapitola je zaměřena na výklad procesů souvisejících s nasazením IT služeb do produkčního provozu, popisuje témata:
  • Transition Planning and Support
  • Change Management
  • Service Asset and Configuration Management
  • Release and Deployment Management
  • Knowledge Management
 • Service Operation – kapitola je zaměřena na dodávku IT služeb a řídicí procesy. Cílem je dosažení stabilního stavu správy služeb v souladu s požadavky. Kapitola zahrnuje témata:
  • Konfliktní aspekty řízení služeb
  • Incident Management
  • Event Management
  • Request Fulfilment
  • Problem Management
  • Access Management
  • Role komunikace
 • Continual Service Improvement – kapitola popisuje identifikaci a zavádění průběžných zlepšení v oblasti správy služeb. Popsána jsou témata:
  • IT Governance
  • Demingův cyklus
  • Modely CSI
  • Role měření
  • 7-step Improvement Process
 • Funkce ITIL® – kapitola pokrývá témata:
  • Service Desk
  • Technical Management
  • Application Management
  • IT Operations Management
 • Role ITIL® – kapitola se zaměřuje na témata:
  • Process Owner
  • Process Manager
  • Process Practicioner
  • Service Owner
  • Model RACI
 • Technologie a architektura – kapitola popisuje témata:
  • Obecné požadavky na technologie ITSM
  • Automatizace služeb
 • Kompetence a trénink – závěrečná kapitola popisuje témata:
  • Kompetence a dovednosti řízení služeb
  • Framework kompetencí a dovedností
  • Trénink

Vyjádření absolventů kurzu

 • Kurz mi nabídl přehledné seznámení s ITIL V3 včetně porovnání s předcházející verzí. Předností byly prezentační schopnosti lektora.

  Ing. Jiří Tměj / projektový specialista
  Státní tiskárna cenin, s.p.

 • Lektora bych hodnotil ještě lépe, ale stupnice to neumožňuje – vynikající! Děkuji. Oceňuji profesionalitu pana Müllera.

  Milan Matějka / procesní manažer
  ČD – Telematika, a.s.

 • Srozumitelný kurz s velmi dobrou organizací. Velké plus rozdělení do témat s následným procvičením formou testu.

  Věra Klabanová / IT Specialist
  O2 Czech Republic, a.s.

 • Vynikající podání tématu plus pěkné praktické příklady.

  Ing. Tomáš Kántor / vedoucí projektu ARES
  Asseco Central Europe, a.s.

 • Výborný kurz, výborné prezentační schopnosti lektora.

  Jan Bartoš / systems analyst
  NESS Czech, s.r.o.

 • Velmi dobře organizované, kvalitní materiály i výklad.

  Ing. Michal Cerina / vedoucí odboru architektura IS a služeb
  ČEZ ICT Services, a.s.

 • Lektor měl příjemné vystupování, odpovídal na všechny dotazy okamžitě a jeho prezentace byla příjemná na poslech. Celkově jsem s kurzem spokojen a nebudu se bát ho někomu doporučit.

  Jan Jílek
  MONETA Money Bank, a.s.

 • Velmi hodnotím vedle profesionálního výkladu rétorické schopnosti lektora.

  Mgr. Radovan Šafránek / vedoucí oddělení provozních služeb IS
  Modrá pyramida stavební spořitelna, a.s.