PRINCE2® 6th edition Foundation

PRINCE2® is a registered trade mark of AXELOS Limited.

The PRINCE2® Accredited Training Organization logo is a trade mark of AXELOS Limited.

Kurzem získáte

 • základní představu o metodice PRINCE2® 6th edition
 • seznámení s principy, tématy a procesy PRINCE2® 6th edition
 • představu o obsahu evoluční aktualizace metodiky, která je ještě více zaměřena na přizpůsobení metodiky pro konkrétní podmínky
 • přípravu ke složení certifikační zkoušky úrovně Foundation

Hodnocení

Od účastníků:

Termíny

Datum

 

Cena

(Kč bez DPH 21%)

Zkouška

(Kč bez DPH 21%)
  Kdykoliv 9.700
10.700 E-learning - AJ
Poptat firemní kurz

JEŠTĚ VĚTŠÍ DŮRAZ NA PŘIZPŮSOBENÍ METODIKY

PRINCE2® 6th edition představuje evoluční aktualizaci, která reaguje na aktuální požadavky pracovního prostředí charakteristické vyšším očekáváním zúčastněných stran a pracovní kulturou flexibility a agility. Tato aktualizace přináší praktické, dostupné, autoritativní návody pro každého, kdo řídí projekt. Aktualizace staví na osvědčené síle PRINCE2® a reaguje na dnešní požadavky na flexibilitu a agilitu s tím, že nabízí nové hodnoty s důrazem na přizpůsobení a rozšiřitelnost.

Aktualizovaná metodika PRINCE2® se i nadále opírá o sedm principů, sedm procesů a sedm témat, jejichž struktura se nemění, ale mění se důraz na ně kladený a použitá ošetření. Nové vydání manuálu PRINCE2® má větší důraz na přizpůsobení metodiky PRINCE2® pro potřeby projektu, principy tvořící základ PRINCE2® a praktické uplatňování pokynů v manuálu.

Na kurzu si představíme všechny zmíněné novinky.

Přemýšlíte o tomto kurzu, ale nejste si jistí, že je přesně pro vás? Přijďte na náš úvodní půldenní kurz Úvod do PRINCE2® a přesvědčte se.

Naučte se základy osvědčené metodiky PRINCE2®

PRINCE2® je metodika pro řízení projektu postavená na

 • definovaných procesech a jasné odpovědnosti za řízení projektu
 • definované organizační struktuře řídícího týmu projektu
 • kontinuálním odůvodnění realizace projektu
 • produktovém plánování
 • etapovém řízení poskytujícím klíčové revizní body
 • možnostech škálování na projekty různé velikosti
 • předpokladu základních vztahů zákazník – dodavatel

Na kurzu si postupně vysvětlíme všechny tyto pojmy i (možná pro někoho) poněkud specifickou terminologii.

Získejte základ pro vyšší úroveň certifikace Practitioner

Absolvováním kurzu PRINCE2® 6th edition Foundation získáte nezbytný teoretický základ pro vyšší úroveň kurzu i certifikace projektového řízení – PRINCE2® 6th edition Practitioner, kde je cílem prokázat schopnost použít získané poznatky na konkrétní případové studii.

Probíraná klíčová témata

 • stručné představení nejznámějších celosvětově uznávaných standardů a jejich rozdílů
 • představení metodiky PRINCE2® 6th edition a její terminologie
 • model metodiky PRINCE2® 6th edition založený na integrovaných elementech (témata, principy, procesy a přizpůsobení na podmínky projektu)
 • témata PRINCE2® 6th edition (Obchodní Případ, Organizace, Kvalita, Plány, Riziko, Změna, Postup)
 • procesy PRINCE2® 6th edition (Zahájení Projektu, Směřování Projektu, Nastavení Projektu, Kontroling Etapy, Řízení Dodání Produktu, Řízení Přechodu mezi Etapami a Ukončení Projektu)

Kurz vám dále přinese

 • dvě cvičné certifikační zkoušky, na kterých si uděláte představu o formulaci otázek
 • kvalitní přípravu ke složení certifikační zkoušky

CERTIFIKACE

Získejte certifikát PRINCE2® FOUNDATION

Certifikační zkouška úrovně Foundation

 • přináší mezinárodně uznávaný certifikát PRINCE2® FOUNDATION s doživotní platností
 • probíhá formou on-line proctoringu s dohledem supervizora (voucher)
 • je typu „close book“ (nelze použít žádné pomůcky)
 • probíhá v anglickém jazyce
 • klade kandidátům 60 multiple-choice otázek
 • k úspěšnému složení je potřeba alespoň 60% správných odpovědí (36 ze 60)
 • upozorňujeme, že není možné absolvovat kurz kteréhokoliv z produktů AXELOS Global Best Practice bez odpovídající certifikační zkoušky
 • POZOR!
  • objednat voucher ke zkoušce je možné nejpozději 30. června 2024 (poté bude možné zakoupit pouze PRINCE2 7th edition Foundation)
  • složit zkoušku na základě voucheru je možné nejpozději 31. prosince 2024 a to včetně případné TAKE2

Více informací k organizaci certifikační zkoušky>>

 

Více informací

Vhodné pro

všechny, kdo řídí projekty nebo se na nich podílí, kdo chtějí poznat a pochopit metodiku PRINCE2® 6th edition a potvrdit své znalosti a získat celosvětově uznávaný certifikát PRINCE2® Foundation, zejména pak pro role

 • projektový manažer
 • vedoucí týmů
 • projektový koordinátor
 • business analytik

Délka

2 dny

Adresa

Františka Křížka 362/1, Praha

Vyžadovaná znalost před začátkem kurzu

Pro absolvování kurzu nejsou stanoveny žádné specifické předpoklady, předchozí praktické zkušenosti s řízením projektů jsou však určitou výhodou pro vstřebání celého rozsahu.

Ing. Miroslav Müller

Lektor s více jak 90 odškolenými kurzy v oblasti projektového řízení a 30 letou zkušeností z praxe.

Akreditovaný u zahraničních partnerů:

EXIN

PeopleCert

Den 1

 • úvod kurzu
 • úvod do problematiky
 • představení PRINCE2®
 • témata PRINCE2®
  • Obchodní Případ
  • Organizace
  • Kvalita
  • Plány

Den 2

 • témata PRINCE2®
  • Riziko
  • Změna
  • Postup
 • procesy PRINCE2®
  • Zahájení Projektu
  • Směřování Projektu
  • Nastavení Projektu
  • Kontroling Etapy
  • Řízení Dodání Produktu
  • Řízení Přechodu mezi Etapami
  • Ukončení Projektu

Rozdělení obsahu po dnech je pouze orientační.  Může se lišit v závislosti na počtu účastníků, množství položených dotazů apod.