Novinky SBM verze 11.3

 

S potěšením oznamujeme uvolnění další verze 11.3 platformy pro automatizaci procesů Solutions Business Manager (SBM). Tato dílčí verze se zaměřuje na níže uvedená vylepšení, jejichž cílem je zpříjemnit práci uživatele s produktem, usnadnit správu, zvýšit flexibilitu vývojářů a přidat podporu pro nejnovější provozní prostředí.

 

Složky a rychlé odkazy

 

Poskytují možnost organizovat a rychle vyvolat položky, pohledy, sestavy a webové stránky. Umožňují seskupovat související položky a minimalizovat tak potřebu navigace a vyhledávání. Složky mohou být soukromé nebo sdílené s ostatními uživateli, přičemž sdílené pohledy umožňují organizovat zdroje pro týmy, skupiny nebo uživatele.

 

Externí komunikace

 

Pro zvýšení komunikace mohou nyní externí uživatelé (mimo SBM) zakládat položky e-mailem. Navíc uživatel SBM má možnost externímu uživateli zaslat e-mail z položky s tím, že odpověď je systémem zpracována – může být přiložena jako poznámka a položka může být posunuta do dalšího kroku zpracování.

 

Kanban board zdokonalen

 

Uživatelé mohou nyní Kanban board vytvořit i z položek přijatých ke zpracování v backlogu. Karty položek mohou být řazeny dle systémových polí nebo dle priority v backlogu, pokud je tento využit pro vytvoření kanban board.

 

Kalendáře

 

Kalendáře nyní mohou obsahovat i události z externích aplikací, události mohou být exportovány do formátu ICS a importovány uživatelem do externích kalendářových aplikací – např. Outlook.

 

Systémové analýzy

 

V SBM jsou nyní k dispozici kromě statistik využití aplikací a orchestrací i možnosti sledování spouštění sestav a jejich využití koncovými uživateli.

Dále jsou k dispozici grafy a tabulky pro monitoring zdrojů systému v reálném čase s možností zasílání notifikací při překročení nastavených limitů.

 

Nový skriptovací nástroj

 

SBM ModScript je nový skriptovací jazyk, který mohou vývojáři využít při tvorbě vlastní funkcionality v prostředí platformy Micro Focus SBM. Povyšuje skriptování v SBM na standardy dnešní doby a přináší mimo jiné objektový přístup, podporu REST architektury, parametrizovaných databázových dotazů, ošetření výjimek či práci s regulárními výrazy.

 

Off-line práce v SBM mobile

 

SBM mobile nyní podporuje zakládání položek a realizaci přechodů v režimu off-line. Po připojení k serveru jsou všechny transakce zpracovány.

 

Service Request Center (SRC)

 

Mimo drobné změny v názvu této komponenty  došlo k významné modernizaci celkového vzhledu uživatelského rozhraní. Další vylepšení se zaměřují na zlepšení uživatelské práce s produktem a na zdokonalení souvisejících aplikací pro mobilní zařízení.

 

Podporované platformy

 

SBM 11.3 obsahuje podporu pro Oracle 12cR2 a Tomcat 8.5.

Zpět na přehled novinek