Nový kurz v naší nabídce: Řízení business změn

 

Technické inovace v historii několikrát změnily kompletní politický, sociální a ekonomický systém.

Při bližším pohledu na tyto zásadní změny je třeba si všimnout, že

 • technické vynálezy byly základem inovací a ani kritici odolní vůči změnám nebyli schopni zabránit výsledné zásadní a globální změně
 • jádrem většiny změn byly skutečné inovace, nejen nové nápady (skutečnou inovaci charakterizuje nová myšlenka nebo technologie komercializovaná a implementovaná jako udržitelné podnikání)
 • na začátku těchto inovací pro žádnou z nich neexistoval business case

S příchodem informačního věku se při pohledu na podnikatelské nápady stává stále důležitější externí síťový efekt, vyjadřující, že užitečnost předmětu roste úměrně nebo někdy dokonce exponenciálně s počtem jeho uživatelů, např. telefony – představte si užitečnost telefonu, pokud bude existovat pouze jeden nebo dva …

Dnes se IT stalo nervovým systémem snad každé společnosti, čím lépe IT funguje, tím lépe může společnost konkurovat na svých trzích. IT samotné ale není účelem…

Při řízení IT je třeba pochopit, že existují oblasti s různými charakteristikami, se kterými je třeba zacházet adekvátně a nemíchat je dohromady

 • oblast „manage company“, ve které
  • jsou velké inovace většinou u konce a každý má přístup k osvědčeným postupům
  • jediný způsob, jak se odlišit, je nákladová efektivita
  • stabilita systémů, jejich spolehlivost, náklady na transakci a spotřebované zdroje jsou hlavními hnacími silami a jsou nepopiratelně velmi důležité v životě každého IT manažera
  • většina business manažerů nachází hlavní cíl svého působení
 • mnohem důležitější a zajímavější oblast je ta, kterou lze nazvat „change the company“
  • to je oblast, kde se tvoří inovace
  • nové technologické možnosti se mísí s novými business nápady v neustálém a opakovaném inovačním procesu mezi IT organizací a business funkcemi
  • řídit nebo alespoň být součástí tohoto procesu je nejzajímavější a nejkreativnější úkol IT, zároveň je to úkol, který odlišuje „ředitele IT“ a skutečného „Chief Information Officer“ (CIO)

Aby se z IT manažera stal skutečný CIO

 • potřebuje základní a hluboké porozumění nejen technologii a jejím aplikacím, ale také odvětví, ve kterém působí, tradičním a vznikajícím business funkcím a ekonomickým modelům, které za tím vším stojí
 • to poslední je nejdůležitější, protože v této oblasti IT přímo soutěží s jinými business funkcemi na krátkodobém i dlouhodobém základě o finanční prostředky podniku
 • někdy to bude znamenat zvážení velkých investic vyžadujících externí financování
 • musí se stát mnohem více podnikatelem, než pouhým páteřním operátorem

To, jak se IT podaří obstát v této výzvě, bude určovat jeho pozici v rámci podniku a jeho schopnost dodávat podniku udržitelné inovace. Nezbytnou schopností pro zvládnutí této výzvy je strukturovaný komunikační proces mezi businessem a IT. Náš nový kurz Řízení business změn přináší nápady, rámce a procesy, abyste byli úspěšnější v porozumění, zvládnutí a vedení této důležité komunikace …

Zpět na přehled novinek