Go to Top

Enterprise Architect – komplexní modelování

Enterprise Architect – komplexní modelování

Kurz se zaměřuje na praktické použití CASE nástroje Sparx Enterprise Architect pro modelování všech vrstev Enterprise architektury od strategických cílů a struktury organizace až po fyzické datové modely a diagramy popisující nasazení informačních systémů v infrastruktuře organizace. Výklad pokrývá jak praktickou část vlastního ovládání nástroje Sparx EA, tak metodickou část, která poskytuje ucelený metodický návod na výběr modelovacích notací, jejich diagramů a způsobu organizace modelu v repozitory nástroje Sparx EA.

Cílem kurzu je poskytnou posluchačům prakticky použitelný metodický postup pro tvorbu a propojení architektonických modelů s detailními modely procesů a objektově orientovaného návrh, přičemž hlavní těžiště kurzu spočívá v demonstraci modelovacích postupů v prostředí nástroje EA. V kurzu jsou představeny užitečné funkcionality tohoto nástroje a dále jsou postupně představovány možnosti použití notací jazyků ArchiMate®, BPMN a UML s důrazem na propojení jednotlivých modelů a způsob jejich uložení ve struktuře repozitory. Nedílnou součástí kurzu jsou příklady z ucelené případové studie, na kterých si posluchači sami vyzkouší komplexní použití probíraných modelovacích technik.

Kurz je určen pro analytiky, architekty, vlastníky a manažery procesů, metodiky, business analytiky a vedoucí projektů, kteří chtějí efektivně používat nástroj Sparx Enterprise Architect a udržovat a zhodnocovat Enterprise architekturu.