Projekt SEP pro MV ČR

Naše společnost dokončila implementaci Systému ekonomických a projektových informací v eGovernmentu (SEP) pro Ministerstvo vnitra ČR. Projekt jsme realizovali společně s primárním kontraktorem, společností Siks na základě vítězství ve výběrovém řízení. Dodaný systém zajišťuje podporu pro agendy evidence a správy projektů v gesci MV ČR a slouží rovněž pro zajištění koordinační role resortu při naplňování strategie Smart Administration.

SEP byl implementován prostřednictvím nástrojové platformy SBM a poskytuje na míru uzpůsobenou funkcionalitu v souladu s metodologií projektového řízení MV ČR:

  • evidence projektů včetně vazby na strategii
  • finanční management projektů včetně rozpočtování
  • sledování vazeb mezi projekty
  • sledování a řízení změn
  • projektová knihovna
  • reporting
  • sledování a řízení rizik.

Výhodou použité platformy SBM je mimo jiné možnost snadného rozvoje systému v souladu s potřebami resortu a změnami v legislativě.

Zpět na přehled novinek