Vytváříme řešení pro zvýšení agility a vzděláváme odborníky již od roku 1993

Naše kurzy realizujeme také online ve virtuální třídě. Více informací zde.

Nový přehledový kurz Úvod do business analýzy

Chceme Vás touto cestou informovat, že jsme vyslyšeli Vaše přání a rozšířili jsme naší nabídku kurzů v oblasti business analýzy o krátký přehledový kurz. Zajímavý může být především pro ty z Vás, kdo chtějí pochopit šíři této disciplíny a potřebují získat přehled o odpovědnostech role business analytika a dalších možnostech rozvoje kompetencí svých nebo svých kolegů.

Cílem polodenního kurzu je

  • představit business analýzu jako odbornou profesi
  • zasadit ji do kontextu organizace a dalších disciplín
  • vysvětlit, že na business analytika bychom měli nahlížet spíše jako na roli s velmi širokým záběrem
  • nastínit možnosti rozvoje kompetencí business analytiků.

Přijďte se vzdělávat a zároveň strávit příjemné dopoledne při přítomnosti našeho skvělého lektora Miroslava Müllera, který se pokusí zodpovědět otázky, které se Vám honí hlavou, a na které nenaleznete odpověď přímo v kurzu.

Bližší informace, aktuální termíny a možnost rezervace naleznete zde: https://www.lbms.cz/kurzy/uvod-do-business-analyzy/

 

Zpět na přehled novinek