Zvyšte své dovednosti v modelování procesů

Až na výjimky snad každá organizace dnes čelí zcela nové situaci, nejistotě, změně podmínek fungování, karanténám nebo home office svých zaměstnanců a celé řadě dalších komplikací.

Všichni společně doufáme, že situace se v nějaké rozumné době zlepší. Mnohým je jasné, že návrat k „normálnímu“ fungování bude mít jinou podobu, než na jakou jsme byli ještě nedávno zvyklí. Firmy již hledají cesty, jak přežít, jak uspokojit své zákazníky, jiné distribuční kanály, partnery a technologie. To vše se neobejde beze změny firemních procesů.

Zaměřte se na procesy

Jedna z klíčových kompetencí pro přežití organizací je proto bezpochyby flexibilita procesů a její součástí je schopnost procesy modelovat, hledat optimální varianty a zavádět je urychleně do praxe. Pojďte se na to s námi připravit, využijte období, kdy pracujete v prostředí home office ke vzdělávání a získání nových teoretických i praktických poznatků.

Proč modelování v BPMN?

BPMN se za dobu své existence stalo de-facto standardem pro modelování business procesů. Poskytuje notaci, kterou snadno pochopí všichni business uživatelé, a která překoná propast mezi návrhem procesu a jeho implementací. Základem pro toto tvrzení je schopnost BPMN reprezentovat stejný proces různými způsoby (na různých úrovních abstrakce a pomocí různých diagramů).

Pomůžeme vám v aktuální situaci, i do budoucna

Kromě standardního kurzu Modelování procesů v BPMN nabízíme jeho individuálně přizpůsobené varianty, zahrnující modelování vlastních procesů (namísto cvičných případových studií) nebo formu konzultací zaměřených na přezkoumání již vytvořených procesů. Neváhejte nás v případě zájmu kontaktovat, rádi Vám vyjdeme vstříc jak termínově, tak obsahově. Samozřejmostí dnešní doby je realizace kurzů i konzultací online formou.

modelling business processes   modelování business procesů bpmn kurz      konzultace a revize modelování procesů

 

 

Zpět na přehled novinek