Nový kurz Agile Business Analysis Professional v naší nabídce!

Každá organizace musí neustále čelit změnám, přičemž některé mohou pramenit z faktorů odvětví, např. posun požadavků a chování zákazníků, chování konkurence, demografické změny, technologické trendy, legislativa a regulace; existují ale také interní drivery změn, jako např. nové nápady, myšlenky vznesené výkonnými manažery.

Několik desetiletí byly změny organizace umožněny technologickým vývojem a zpravidla zahrnovaly zavedení nových nebo vylepšených SW produktů.
Změny SW byly zpočátku považovány za dostatečné z hlediska nabídky funkcionality pro generování efektivnosti a zlepšení, která organizace potřebuje, zatímco širší kontext, do kterého měl být nový SW uvolněn, byl často přehlížen. Tento přístup se začal měnit koncem osmdesátých let v souvislosti s rostoucím povědomím o tom, že je nutné nový SW doprovázet příslušnými změnami procesů a funkčních pozic (holistický přístup)…

Posledních několik let je charakteristických širokým rozšířením agilních metod v odvětví vývoje SW. To je možné považovat za reakci na tradiční a strukturované metody vývoje SW, které nedokáží naplnit potřeby dnešního, rychle se rozvíjejícího a měnícího business prostředí.
Zatímco původní agilní filosofie byla zaměřena na vývoj SW, je nyní stále více zřejmé, že projekty vývoje SW musí zajistit, aby byly „důležité pro business“  a aby aplikace agilních principů přesahovala rámec SW a zahrnovala celý business systém, pokud z toho má organizace mít prospěch.

V naší nabídce máme již delší dobu prakticky orientovaný kurz Business analýza v agilním prostředí. Nyní nabídku rozšiřujeme o kurz Agile Business Analysis Professional, který Vám nabízí přípravu k certifikační zkoušce úrovně Advanced, která ověřuje kompetence kandidátů týkající se schopnosti aplikovat agilní filosofii, principy, metody a techniky v rámci business analýzy. Po úspěšném složení certifikační zkoušky obdržíte mezinárodně uznávaný certifikát EXIN BCS Professional Certificate in Agile Business Analysis bez časového omezení platnosti.

Neváhejte a přijďte doplnit a potvrdit své znalosti!

Zpět na přehled novinek