Go to Top

Enterprise Architecture

Enterprise Architecture

Organizace poznávají, že je čím dál tím obtížnější udržet neustále dražší IT systémy v souladu s rychle se měnícími business potřebami. Tento problém, poprvé identifikovaný před zhruba 20 lety, dosahuje nyní kritických rozměrů a velké organizace si ho nemohou dovolit nadále ignorovat. Řešením je Enterprise architektura (EA), která se stává samostatným strategickým produktem organizace a je odpovídajícím způsobem plánována, rozvíjena, udržována a konzistentně používána. Aby přinesla pozitivní efekt, je třeba zajistit, aby všechna řešení respektovala architektonické principy a návrh v podobě opakovatelně použitelných stavebních bloků řešení.

Kurz je zaměřen na představení disciplíny EA, na její zasazení do firemního kontextu a na ukázku dvou aktuálně nejrozšířenějších rámců pro tvorbu EA, kterými jsou TOGAF® (The Open Group Architecture Framework) a Zachman Framework™. Kurz prohlubuje znalosti pomocí praktických příkladů modelování EA s využitím nezávislého modelovacího jazyka ArchiMate®, který plně podporuje a rozšiřuje koncepty TOGAF®.

Kurz je určen pro architekty, business analytiky, vedoucí projektů a manažery, kteří chtějí efektivně udržovat a zhodnocovat Enterprise architekturu.