Go to Top

PRINCE2® Foundation

PRINCE2® Foundation

Kurz seznamuje posluchače s přístupem k řízení projektů na základě jednoho z celosvětově nejuznávanějších standardů pro řízení projektů PRINCE2®, který je populární zejména v evropských podmínkách a ve veřejné správě. Obsah kurzu je volen tak, aby posluchači získali potřebné znalosti vyžadované pro úspěšné složení certifikační zkoušky PRINCE2® Foundation, která je volitelnou částí kurzu.

Metodika PRINCE2® se opírá o sedm principů, sedm procesů a sedm témat. PRINCE2® je unikátní zakomponováním možností přizpůsobení metodiky pro podmínky konkrétního projektu (modifikace klíčových dokumentů a procesů) při zachování platnosti klíčových principů zajišťujících realizaci projektu v kontrolovaném prostředí. Ačkoliv na jedné straně PRINCE2® nabízí jistou volnost pro přizpůsobení, na straně druhé účinně asistuje projektovým manažerům při realizaci všech klíčových činností a při sestavení klíčových projektových dokumentů.

Pokud se posluchači rozhodnou pro variantu kurzu včetně certifikační zkoušky, mohou ji absolvovat buď přímo na závěr kurzu, nebo s časovým odstupem dle přání posluchače.

Kurz je určen pro vedoucí projektů, projektové koordinátory, vedoucí týmů, konzultanty a kohokoli, kdo se podílí na plánování a realizaci středních a větších projektů na bázi celosvětově uznávané metodiky PRINCE2®.