Go to Top

Business analýza v agilním prostředí

Business analýza v agilním prostředí

Posledních několik let je charakteristických širokým rozšířením agilních metod v odvětví vývoje informačních systémů. To je možné považovat za reakci na tradiční a strukturované metody vývoje SOFTWARE, které nedokáží naplnit potřeby dnešního, rychle se rozvíjejícího a měnícího business prostředí. Zatímco původní agilní filosofie byla zaměřena na vývoj software, je nyní stále více zřejmé, že projekty musí zajistit, aby aplikace agilních principů přesahovala rámec software a zahrnovala celý business systém, pokud z toho má organizace mít prospěch.

Popis kurzu

Několik desetiletí byly změny organizace umožněny technologickým vývojem a zpravidla zahrnovaly zavedení nových nebo vylepšených SW produktů. Změny software byly zpočátku považovány za dostatečné a širší kontext, do kterého měl být nový software uvolněn, byl často přehlížen. Tento přístup se začal měnit koncem osmdesátých let v souvislosti s rostoucím povědomím o tom, že je nutné nový software doprovázet příslušnými změnami procesů, organizace a lidí (holistický přístup).

Většina organizací dnes hovoří o potřebě business agility, ale otázkou je, zda rozumí tomu, co business agilita vlastně je, a jak jí lze dosáhnout. Business agilita je schopnost organizace reagovat na síly v business prostředí a adaptovat se, když je požadována změna. Agilní organizace je schopná jednat, když se prostředí mění a je schopna přijmout nové myšlenky, mívá plochou organizační strukturu s procesy a systémy, které umožňují změnu, má otevřenou a přizpůsobivou kulturu a zmocňuje svůj flexibilní personál k výkonu činností.

Business analytici, kteří disponují Lean, systémovým a servisním myšlením a přijmou základní agilní hodnoty, jsou schopni lépe podporovat své organizace, protože mohou zavést relevantní techniky a filosofie do celého životního cyklu business změn.

Cílem tohoto kurzu je pomoci business analytikům pochopit, jak funguje agilní přístup, usnadnit business analytikům aplikaci agilní filozofie, principů a technik při zlepšování businessu a vymezit jejich roli na projektech.

Prakticky žádná agilní metoda nezmiňuje explicitně potřebu role business analytika, proto se tento kurz zaměřuje také na každého, kdo se zabývá vývojem software bez účasti business analytiků, s cílem pochopit význam a aplikaci business analýzy.

Kurz je určen pro

 • lidi, kteří vykonávají roli business analytika a chtějí získat hlubší pochopení specifik jejich práce v agilním prostředí
 • všechny, kdo se zabývají vývojem software bez účasti business analytiků k pochopení významu a aplikace business analýzy

Konkrétně je kurz vhodný pro

 • business analytiky
 • business manažery a členy jejich týmů
 • manažery business změn
 • projektové manažery

Předpoklady

Základní znalosti disciplíny business analýzy a agilního vývoje jsou vítány, ale nejsou podmínkou absolvování kurzu.

Související kurzy

Související odkazy

Obsah kurzu

Kurz obsahuje 11 kapitol

 1. Úvod kurzu
 2. Business analýza v agilním prostředí
  • Úvod do problematiky
  • Potřeba business analýzy
  • Business agilita
  • Agilní business analytik
 3. Agilní filozofie a principy
  • Agilní filozofie, hodnoty a principy
  • Perspektivy BA
  • Agilní manifest pro BA
  • Agilní business uvažování
  • Adopce agilního myšlení
 4. Modelování business kontextu
  • Agilita organizace
  • Modelovací techniky
  • Modelování na business úrovni
  • Příklad 1 Business epics
 5. Dekompozice cílů
  • Dekompozice cílů
  • Příklad 2 Dekompozice cílů
  • Dekompozice funkcí
  • Business agilita a dekompozice cílů
  • Prioritizace práce
  • Příklad 3 MoSCoW prioritizace
 6. Přístup k požadavkům
  • Rámec inženýrství požadavků
  • Plánování přístupu k požadavkům
  • Problémy inženýrství požadavků
  • Agilní získávání požadavků
  • Techniky získávání požadavků
  • Role business analýzy při získávání požadavků
 7. Modelování požadavků
  • Přínosy modelování požadavků
  • Modelování uživatelů a rolí
  • Modelování funkcí systému
 8. Organizace požadavků
  • Typy požadavků
  • Katalog požadavků
  • Backlog
  • Katalog nebo backlog?
  • Ne-funkční požadavky
  • Hierarchie požadavků
 9. Odhadování požadavků
  • Agilní přístupy k odhadování
  • Kdy a proč odhadovat?
  • Techniky odhadování
  • Příklad 4 T-shirt odhadování
 10. Plánování a řízení iterací
  • Iterace
  • Iterace a cíle
  • Plánování iterace
  • Řízení a monitorování iterace
  • Přezkoumání iterace
  • Role business analytika v  iteracích
 11. Závěr kurzu