Vytváříme řešení pro zvýšení agility a vzděláváme odborníky již od roku 1993

Naše kurzy realizujeme také online ve virtuální třídě. Více informací zde.

Nové letní termíny kurzů

Vypsali jsme pro vás nové letní termíny online kurzů. Vzdělávejte se pohodlně – ať už z domova, z kanceláře či i z dovolené. Nastartujte svůj profesní růst právě v létě. Ideálním prvním krokem jsou naše půldenní přehledové kurzy.   Vybrali jsme vaše nejoblíbenější kurzy na léto:  Business analýza dle BABOK® V3 Business Analysis Foundation Techniky...

Use case vs. user story – 2. díl

V první části článku jsme stručně zrekapitulovali techniky případů použití a uživatelských příběhů, aby byly patrné jejich odlišnosti. Nyní se pokusíme zamyslet nad jejich praktickým použitím v rámci agilních týmů. Uživatelské příběhy, případy použití nebo oboje? Zda váš projekt vyžaduje případy použití, uživatelské příběhy nebo obojí, to záleží na podmínkách projektu, dostupné spolupráci, úrovni formality...

Use case vs. user story – 1. díl

Lidé se často ptají na otázku, zda by měl agilní tým používat případy použití (Use Case) nebo uživatelské příběhy (User Story). Jsou to záměnné techniky? Jsou stejné? Pokud ne, která je lepší? Kterou má tým použít? Nebo může použít obě? Ačkoli existují určité podobnosti mezi případy použití a uživatelskými příběhy, nejsou to rovnocenné techniky, obě...

Online kurzy – profesionální virtuální řešení

  Momentální doba nahrává online vzdělávání. Rádi bychom vás seznámili se všemi výhodami a také zkušenostmi našich účastníků, kteří si online výuku velmi chválili.     Jsme o kvalitě našich online kurzů přesvědčeni, a právě proto vám je nabízíme. Nejde o nějaký kompromis, ale jednu ze dvou variant školení, která má stejnou úroveň jako prezenční...

Využijte Benefit Plus program ke vzdělávání

„Vzdělávání je naším pasem do budoucnosti, zítřek patří lidem, kteří se na něj dnes připravují.“ Čerpáte od svého zaměstnavatele benefity ve formě Benefit Plus programu, neboli Cafeterii? Věděli jste, že můžete tento benefit využít i na vzdělávání a osobní rozvoj? Investujte do svého profesního rozvoje právě nyní. Pokud využíváte kartu Benefit plus, stačí málo a...

Základní kompetence business analytika

Role business analytika je velmi široká.  Z toho také pramení rozsah kompetencí, které by optimálně měl naplnit kandidát na tuto roli. Samozřejmě je ale třeba přihlédnout k vymezení rozsahu prací role business analytika v konkrétní organizaci. Níže předložené kompetence poskytují přehled klíčových chování, charakteristik, znalostí a osobních kvalit, které podporují praxi business analýzy. Nejsou ale...

Návrat do „normálu“? Připravme se na to, co nás čeká

Až na výjimky snad každá organizace dnes čelí zcela nové situaci, nejistotě, změně podmínek fungování, karanténám nebo home office svých zaměstnanců a celé řadě dalších komplikací. Všichni společně doufáme, že situace se v nějaké rozumné době zlepší. Mnohým je jasné, že návrat k „normálnímu“ fungování bude mít jinou podobu, než na jakou jsme byli ještě nedávno zvyklí....

Business analýza – nyní důležitější, než kdy jindy

Situace, které dnes všichni společně čelíme, bude mít jistě dalekosáhlé dopady do ekonomiky celé země, organizací i jednotlivců. Organizace čelí otázkám zajištění kontinuity svého fungování, hledají cesty omezeného provozu, snaží se vypořádat s odlivem zákazníků, s omezením kontaktů, ochranou zaměstnanců, problémy logistiky apod. Nepochybně i poté, co opadne vlna šíření onemocnění COVID-19 bude zapotřebí řada business změn,...

Zavádíme online kurzy

Přicházíme s dobrou zprávou pro všechny, kteří preferují online vzdělávání, zvláště v aktuální situaci.  Nově disponujeme platformou, která umožňuje provozování virtuální přednáškové místnosti, ve které lektor může v reálném čase komunikovat s posluchači. Nejedná se tedy o e-learning v pravém slova smyslu, ale o kontaktní formu kurzu, jen s tím rozdílem, že lektor i posluchači mohou být...