Nová verze kurzu Business analýza

  Víte, že 15. 4. 2015 vyšla očekávaná třetí verze standardu BABOK®, který vymezuje a popisuje profesi business analýzy? Tato verze představuje v historii standardu nejucelenější a nejpropracovanější pojetí disciplíny a je velmi přínosným rámcem pro všechny, kdo se v této oblasti pohybují. Účastnili jsme se procesu Public Review (veřejného připomínkování) této nové verze a...

ALLIANZ POJIŠŤOVNA SI ZVOLILA SBM ZA PLATFORMU PRO AUTOMATIZACI PROCESŮ

  Společnost Allianz pojišťovna si na základě výběrového řízení zvolila SBM jako procesní platformu pro automatizaci klíčových IT a vybraných business procesů. Do rutinního provozu bylo nasazeno řešení Service Manager zahrnující procesy Incident Management, Request Fulfilment, Problem Management a Knowledge Management. V současné době probíhá implementace procesů pokrývajících celý cyklus požadavku od jeho vzniku až...

Rozšíření multi-jazykové podpory v SBM

  V nejnovější verzi SBM byla významně rozšířena funkcionalita pro vytváření multi-jazykových procesních aplikací. Stávající nástroje pro lokalizaci uživatelského prostředí  (klasického i moderního Work Center) byly rozšířeny o možnost lokalizovat v SBM vytvořené aplikace.   Správci procesů mohou nyní lokalizovat názvy stavů a přechodů ve workflow, popisky polí, sestavy, notifikace a výběrové hodnoty atributů. Dále...

Projekt SEP pro MV ČR

Naše společnost dokončila implementaci Systému ekonomických a projektových informací v eGovernmentu (SEP) pro Ministerstvo vnitra ČR. Projekt jsme realizovali společně s primárním kontraktorem, společností Siks na základě vítězství ve výběrovém řízení. Dodaný systém zajišťuje podporu pro agendy evidence a správy projektů v gesci MV ČR a slouží rovněž pro zajištění koordinační role resortu při naplňování...

Novinky SBM 10.1.3

  Dne 17.4.2014 jsme do distribuce uvolnili novou verzi platformy pro procesní řízení SBM a představili ji našim stávajícím zákazníkům. Nejvýznamnější novinkou je zcela nové grafické uživatelské rozhraní Work Center, jehož smyslem je zjednodušit práci a sjednotit  pohled uživatelů na všechny procesy v SBM.   Mezi další novinky a vylepšení patří:   Centralizovaný dashboard  ...

20. VÝROČÍ ZALOŽENÍ SPOLEČNOSTI

Naše společnost oslavila v září dvacáté výročí od založení. Děkujeme všem našim zákazníkům a partnerům za jejich přízeň v uplynulých dvaceti letech. Současně patří velký dík i všem zaměstnancům....

Service Manager pomáhá řešit incidenty Ministerstvu dopravy

  Více než 22.000 tiketů zaznamenal Service Desk na platformě Service Manager, který je využíván Ministerstvem dopravy pro řešení incidentů spojených s registry vozidel v době od 1.7. 2012 do 28.2.2013. V období s nejvyšším vytížením zvládl za měsíc pomoci s více než 5.000 incidenty a prošel tak ostrou zátěžovou zkouškou bez komplikací a znovu...