Nová verze SBM

  Společnost Serena uvolnila verzi 11 nástrojové platformy pro procesní řízení SBM. Tato hlavní verze přináší zdokonalení, která jsou zaměřena na modernizaci infrastruktury SBM, na zvýšení bezpečnosti, na zlepšení integrací a na rozšíření možností reportingu. Níže uvádíme nejdůležitější novinky.   Pokročilý reporting   Byly rozšířeny pokročilé funkce reportingu o možnost zapojit jazyk SQL při definici...

Orchestrated IT v Allianz pojišťovně

Společnost Allianz pojišťovna dokončila implementaci řešení Orchestrated IT, které automatizuje klíčové, vzájemně integrované IT a s nimi související business procesy. Po předchozím zprovoznění automatizované podoby procesů oblasti Service Management byly v souladu s projektovým plánem do rutinního provozu nasazeny procesy pokrývající celý cyklus požadavku od jeho vzniku až po nasazení do provozu. Implementované řešení využívá...

Přínosy řešení Orchestrated IT

  Přínosy řešení Orchestrated IT   Řešení Orchestrated IT umožňuje automatizovat a řídit vzájemně propojené procesy od zadávání  požadavků ze strany businessu až po jejich nasazení do produkce a je postaveno nad jednotnou procesně orientovanou nástrojovou platformou SBM.   Řešení Orchestrated IT bylo vytvořeno ve spolupráci s jedním z našich klíčových zákazníků, společností Českomoravská stavení...

IT procesy z různých perspektiv aneb samotný ITIL® nestačí

  Od devadesátých let minulého století se ke zlepšení vyspělosti řízení procesů IT služeb, zejména v oblasti správy IT infrastruktury používá ITIL®. V průběhu času roste variabilita forem poskytování IT služeb a vztahů mezi poskytovateli, integrátory a zákazníky. Přitom se ukazuje nedostatečné pokrytí problematiky správy aplikací v ITIL®, stejně jako vymezení odpovědnosti za informační podporu...

Rozšířená verze kurzu Modelování procesů v BPMN

  Pro 2. pololetí 2015 jsme pro Vás připravili výrazně inovovanou dvoudenní podobu kurzu Modelování procesů v BPMN.   Kurz není pojat jako recitace specifikace BPMN, naším cílem je poskytovat posluchačům maximální přidanou hodnotu v podobě praktických rad, jak BPMN v organizaci zavést, jaké typy modelů a diagramů použít, jak se orientovat v množství modelovacích...

Nová verze kurzu Business analýza

  Víte, že 15. 4. 2015 vyšla očekávaná třetí verze standardu BABOK®, který vymezuje a popisuje profesi business analýzy? Tato verze představuje v historii standardu nejucelenější a nejpropracovanější pojetí disciplíny a je velmi přínosným rámcem pro všechny, kdo se v této oblasti pohybují. Účastnili jsme se procesu Public Review (veřejného připomínkování) této nové verze a...

ALLIANZ POJIŠŤOVNA SI ZVOLILA SBM ZA PLATFORMU PRO AUTOMATIZACI PROCESŮ

  Společnost Allianz pojišťovna si na základě výběrového řízení zvolila SBM jako procesní platformu pro automatizaci klíčových IT a vybraných business procesů. Do rutinního provozu bylo nasazeno řešení Service Manager zahrnující procesy Incident Management, Request Fulfilment, Problem Management a Knowledge Management. V současné době probíhá implementace procesů pokrývajících celý cyklus požadavku od jeho vzniku až...

Rozšíření multi-jazykové podpory v SBM

  V nejnovější verzi SBM byla významně rozšířena funkcionalita pro vytváření multi-jazykových procesních aplikací. Stávající nástroje pro lokalizaci uživatelského prostředí  (klasického i moderního Work Center) byly rozšířeny o možnost lokalizovat v SBM vytvořené aplikace.   Správci procesů mohou nyní lokalizovat názvy stavů a přechodů ve workflow, popisky polí, sestavy, notifikace a výběrové hodnoty atributů. Dále...

Projekt SEP pro MV ČR

Naše společnost dokončila implementaci Systému ekonomických a projektových informací v eGovernmentu (SEP) pro Ministerstvo vnitra ČR. Projekt jsme realizovali společně s primárním kontraktorem, společností Siks na základě vítězství ve výběrovém řízení. Dodaný systém zajišťuje podporu pro agendy evidence a správy projektů v gesci MV ČR a slouží rovněž pro zajištění koordinační role resortu při naplňování...