Vytváříme řešení pro zvýšení agility a vzděláváme odborníky již od roku 1993

Naše kurzy realizujeme také online ve virtuální třídě. Více informací zde.

INOVOVANÉ KURZY ŘÍZENÍ PROJEKTŮ DLE PMI®

 

V roce 2017 PMI® vydal další evoluční aktualizaci své vlajkové lodi, šesté vydání standardu PMBOK®. Nejzajímavější novinky a úpravy jsme obratem zapracovali do dvojice našich kurzů Řízení projektů dle PMI® a Základy řízení projektů. Hlavní změny v tomto evolučním vydání zahrnují terminologické úpravy, zlepšení konzistence procesů a promítnutí nových trendů a praktik ve znalostních oblastech:

 

řízení integrace (použití automatizovaných nástrojů a nástrojů vizuálního managementu, důraz na knowledge management, expanze odpovědností projektového manažera a zavádění hybridních metodik)

řízení rozsahu (výraznější propojení disciplín projektového řízení a business analýzy v souvislosti s rostoucí komplexitou řešených změn)

řízení času (adopce agilních přístupů)

řízení nákladů (expanze metody EVM)

řízení kvality (kontinuální zlepšování, odpovědnost managementu, partnerství s dodavateli)

řízení zdrojů (moderní metody řízení zdrojů, emoční inteligence, sebe-organizující se týmy)

řízení komunikace (rostoucí zapojení zainteresovaných stran do projektových přezkoumání, schůzek, nárůst „social computing“, pestřejší komunikační kanály)

řízení rizik (širší kontext chápání projektových rizik, zejména kategorie „non-event risk“)

řízení nákupu (vyzrálost e-sourcing systémů, pokročilý risk management, měnící se nákupní procesy)

řízení zainteresovaných stran (identifikace všech zainteresovaných stran, podíl všech členů týmu na zapojení zainteresovaných stran, pravidelné přezkoumání zainteresovaných stran)

Zpět na přehled novinek