Inovované kurzy Řízení projektů dle PMI®

 

V roce 2017 PMI® vydal další evoluční aktualizaci své vlajkové lodi, šesté vydání standardu PMBOK®. Nejzajímavější novinky a úpravy jsme obratem zapracovali do dvojice našich kurzů Řízení projektů dle PMI® a Základy řízení projektů. Hlavní změny v tomto evolučním vydání zahrnují terminologické úpravy, zlepšení konzistence procesů a promítnutí nových trendů a praktik ve znalostních oblastech:

 

  • řízení integrace (použití automatizovaných nástrojů a nástrojů vizuálního managementu, důraz na knowledge management, expanze odpovědností projektového manažera a zavádění hybridních metodik)
  • řízení rozsahu (výraznější propojení disciplín projektového řízení a business analýzy v souvislosti s rostoucí komplexitou řešených změn)
  • řízení času (adopce agilních přístupů)
  • řízení nákladů (expanze metody EVM)
  • řízení kvality (kontinuální zlepšování, odpovědnost managementu, partnerství s dodavateli)
  • řízení zdrojů (moderní metody řízení zdrojů, emoční inteligence, sebe-organizující se týmy)
  • řízení komunikace (rostoucí zapojení zainteresovaných stran do projektových přezkoumání, schůzek, nárůst „social computing“, pestřejší komunikační kanály)
  • řízení rizik (širší kontext chápání projektových rizik, zejména kategorie „non-event risk“)
  • řízení nákupu (vyzrálost e-sourcing systémů, pokročilý risk management, měnící se nákupní procesy)
  • řízení zainteresovaných stran (identifikace všech zainteresovaných stran, podíl všech členů týmu na zapojení zainteresovaných stran, pravidelné přezkoumání zainteresovaných stran)
Zpět na přehled novinek