Go to Top

Techniky business analýzy

Techniky business analýzy

Jednou z klíčových kompetencí business analytiků je jejich schopnost adaptace a ta zahrnuje mimo jiné i volbu správných technik v závislosti na podmínkách, prostředí a znalostech zainteresovaných osob, se kterými business analytik spolupracuje.

Popis kurzu

Boston BoxKurz Techniky business analýzy se zaměřuje na rozšíření spektra technik, které mohou business analytici využít ve své práci.

Kurz v úvodu stručně představí procesní rámce pro výkon business analýzy opírající se o přístupy IIBA BABOK® V3 a BCS. V následujících kapitolách, které jsou strukturovány podle procesního modelu business analýzy BCS (Business strategie a cíle, Vyšetřování situace, Zvážení perspektiv zainteresovaných stran, Analýza potřeb, Vyhodnocení řešení, Definice požadavků, Řízení business změny), je postupně prezentováno 120 technik využitelných v jednotlivých fázích business změny.

Závěrečná kapitola kurzu se zamýšlí nad výběrem minimální sady technik nezbytných pro výkon profese business analytika.

Kurz je výrazně prakticky orientován, na závěr každé kapitoly si posluchači formou komplexního příkladu vyzkouší klíčové techniky probrané v dané kapitole, včetně interaktivních technik práce ve skupině i před skupinou.

Absolventi kurzu získají vhodné doplnění popisu disciplíny business analýzy o široké spektrum technik využitelných v praxi. Absolvování kurzu je možné doporučit zejména zájemcům o složení certifikační zkoušky BAF.EN v rámci kurzu Business Analysis Foundation, neboť zde jsou v mnohem větším rozsahu představeny i procvičeny techniky vyžadované pro uvedenou zkoušku.

Pro komplexnější pochopení disciplíny business analýzy doporučujeme absolvovat sesterský kurz Business analýza, který představuje další klíčové koncepty a techniky využitelné v rámci business analýzy a který vychází z mezinárodně uznávaného standardu BABOK®.

Kurz je určen pro

business analytiky, manažery business změn a projektové manažery či manažery portfolia.

Předpoklady

Základní znalosti fungování organizace, organizační struktury, elementární znalosti procesního a projektového řízení a vývoje SW aplikací.

Související kurzy

Související odkazy

Obsah kurzu

Kurz obsahuje 11 kapitol, přičemž kapitoly 3 – 9 ve svých tématech postupně představují skutečně 120 technik, na jejichž přehled se můžete podívat zde.

 1. Úvod kurzu
 2. The Business Analysis Process Model
  • Business analýza a business změna
  • Přístup IIBA – BABOK®
  • Přístup BCS – procesní model business analýzy
 3. Business Strategy and Objectives
  • Strategická analýza – externí prostředí
  • Strategická analýza – interní schopnosti
  • Definice strategie
  • Implementace strategie
  • Měření výkonnosti
  • Komplexní příklad 1 zahrnující techniky PESTLE analýza, Audit zdrojů, Boston Box a SWOT analýza
 4. Investigate Situation
  • Techniky pro kvalitativní zjišťování
  • Techniky pro kvantitativní zjišťování
  • Techniky pro dokumentaci stávající situace
  • Komplexní příklad 2 zahrnující techniky Personal introduction, Fact or fiction, Marooned a sestavení průzkumu
 5. Consider Perspectives
  • Identifikace zainteresovaných stran
  • Analýza zainteresovaných stran
  • Řízení zainteresovaných stran
  • Komplexní příklad 3 zahrnující techniky CATWOE a Business Activity Model
 6. Analyse Needs
  • Modelování organizace
  • Analýza business procesů
  • Identifikace business změny
  • Komplexní příklad 4 zahrnující techniky Organisational diagram, Analýza business událostí a sestavení rozhodovací tabulky
 7. Evaluate options
  • Identifikace business možností
  • Sestavení užšího výběru možností
  • Příprava business case
  • Prezentace business case
  • Komplexní příklad 5 zahrnující techniky Identifikace business možností, Sestavení užšího výběru možností, Sestavení business case a interaktivní Prezentace business case
 8. Defining Requirements
  • Získávání požadavků
  • Analýza požadavků
  • Vývoj požadavků
  • Modelování požadavků
  • Komplexní příklad 6 zahrnující techniky User Stories, Prioritizace backlogu pomocí MoSCoW, Sestavení use Case diagramu a Scénář use case
 9. Manage Change
  • Změny organizace
  • Změny lidí
  • Řízení a realizace přínosů
 10. What is necessary?
  • Co musí opravdu business analytici znát a umět?
 11. Závěr kurzu

Vyjádření absolventů kurzu

 • Očekaval som, že ziskam počas skolenia přehled a povedomi o technikach business analýzy v jednotlivych oblastiach a to ocekavani bylo splněno na 100%.

  Peter Holeček / Business process analyst
  ING Bank N.V., organizační složka

 • Kurz byl super, se spoustou praktických příkladů.

  Ing. Jaroslav Szczurek / IT Business Analytik
  ČSOB Leasing, a.s.

 • Výborné znalosti a školicí dovednosti lektora. Kurz byl obohacen o výborné příklady z praxe.

  Jan Nevoral / Business analytik
  ČEZ ICT Services, a.s.

 • Kurz je velmi přínosný, přináší velké množství technik, které mě zaujaly, i když nevím, co vše využiji ve své praxi. Lektor je na velmi vysoké úrovni.

  Tomáš Kaplan / Analytik
  O2 IT Services s.r.o.