Go to Top

LBMS | Dodavatel ucelených řešení, služeb a softwarových nástrojů

Orchestrated IT

Sada řešení Orchestrated IT postavená na osvědčených postupech dovoluje automatizovat a řídit celý životní cyklus vývoje aplikací – od požadavku až po nasazení.

Více

Nový kurz Techniky business analýzy

Naše kurzy v oblasti business analýzy jsou posluchači velmi oblíbené, rozhodli jsme se proto ještě rozšířit nabídku o kurz Techniky business analýzy. Ten přináší posluchačům představení 120 (!) technik, které mohou využít ve své praxi a které jsou zasazeny do procesního modelu business analýzy dle přístupu BCS.

Více

Nový kurz na aktuální téma ochrany osobních údajů dle GDPR

Informace o našich zákaznících jsou shromažďovány, ukládány, zpracovávány a to vše je podporováno novými technologiemi. Tato datová exploze představuje konkrétní bezpečnostní výzvy, pokud předmětem zpracování jsou osobní údaje. Organizace mohou profitovat z respektování soukromí svých zákazníků.

Více

Aktuality

Užitečné odkazy