Go to Top

Kurzy

Kurzy jsou zaměřeny na získání poznatků, které byly v praxi úspěšně ověřeny na projektech v tuzemsku i zahraničí. Kurzy jsou orientovány na praktické osvojení znalostí, čemuž napomáhá použití příkladů řešených účastníky kurzů.

Veškeré kurzy v naší nabídce mohou být dedikovány pro jednoho zákazníka, přičemž je možné podle Vašich potřeb upravit jejich délku, místo konání i obsah tam, kde nejsme limitování podmínkami akreditace kurzu. Realizace kurzu pro jednoho zákazníka je ve srovnání s účastí na veřejném kurzu zvláště výhodná při více účastnících (obvykle 8 a více). V případě zájmu o dedikovaný/firemní kurz nás můžete kontaktovate-mailem na kurzy@lbms.cz, telefonicky na čísle (+420) 221 115 211 nebo pomocí kontaktního formuláře na stránce kontakty.

Termíny veřejných kurzů pro rok 2019

Jen blížící se termíny: 
Oblast BUSINESS: 
Oblast DEVELOPMENT: 
Oblast OPERATIONS: 

Kliknutím na dosud neuskutečněný termín kurzu přejdete na formulář pro jeho rezervaci. Výběr a vyhledání kurzu z naší nabídky si můžete usnadnit pomocí navigátoru kurzů podle role pracovníka, pro nějž má být kurz určen.

Veškeré níže vypsané kurzy se konají v centru Prahy. Bližší informace naleznete v sekci organizace kurzů.

* Jedná se o standardní ceny kurzu bez započtených slev. Informujte se o poskytovaných slevách.

LBMS je partnerem významných společností EXIN a PeopleCert, které se zaměřují na rozšiřování znalostí ICT profesionálů a ověřování získaných kompetencí. Díky tomuto partnerství LBMS přináší mezinárodně uznávané certifikační programy, pokrývající všechny oblasti ICT kompetencí v souladu s mezinárodně uznávaným evropským rámcem e-Competence Framework (e-CF).

Kompletní katalog našich kurzů platný od 1.1.2019 ve formátu PDF.