Go to Top

Procesní řízení

Procesní řízení

Zavádění procesního řízení v organizaci je dlouhodobý a nelehký úkol. Organizace musí projít několika fázemi od počátečního rozhodnutí o orientaci na procesní řízení přes identifikaci procesů, jejich zmodelování až po zavedení měření výkonnosti procesů a jejich zlepšování.

Popis kurzu

Procesní řízení

Kurz je koncipován jako úvodní seznámení s problematikou zavádění procesního řízení v organizaci. Postupně jsou probírány všechny fáze od počátečního rozhodnutí o orientaci na procesní řízení přes identifikaci procesů organizace, zmodelování stávající podoby procesů, zavedení měření výkonnosti procesů, identifikaci kandidátů ke zdokonalení, až po způsoby zdokonalování procesů.

V úvodní části kurzu jsou jeho účastníci seznámeni s historickým vývojem názorů na efektivní fungování organizace, které se od funkčních přístupů charakterizovaných specializací postupně přerodily až k současným procesně zaměřeným aktivitám označovaných pojmy jako Business Process Redesign, Business Process Reengineering, Business Process Improvement apod.

V dalších částech kurz prochází celým životním cyklem změn, které provádí organizace na cestě k procesnímu řízení. Kurz popisuje, co vše je třeba rozhodnout v úvodních fázích, jako např. identifikace procesů a jejich vlastníků, příprava infrastruktury pro modelování procesů apod. Dalším nezbytným krokem je zachycení stávajícího stavu procesů organizace, což velmi často bývá vlastně první procesně orientovaný pohled na organizaci. Kurz seznamuje posluchače se základy modelování firemních procesů pomocí standardu BPMN 2.0 (Business Process Model and Notation) a poskytuje prostor pro vyzkoušení na cvičných příkladech případových studií. V případě hlubšího zájmu o toto téma mohou posluchači absolvovat samostatný kurz Modelování procesů v BPMN, který problematiku modelování pomocí tohoto standardu probírá v podstatně větším rozsahu a hloubce. Pokud organizace chce kontinuálně zlepšovat své procesy, neobejde se bez měření jejich výkonnosti. Další kapitola kurzu je proto věnována tématu definice výkonnostních indikátorů procesů a jejich měření. V následující části kurzu jsou diskutovány základní principy a techniky, kterých je možné využít jak při radikálních, tak průběžných (přírůstkových) změnách v kvalitě procesů. Posluchači si rovněž vyzkouší mapování kritických faktorů úspěšného dosažení vize organizace a firemních procesů a následnou identifikaci procesů ke zdokonalení.

Kurz je určen pro

 • Analytiky
 • Procesní analytiky a pracovníky procesních kanceláří
 • Vlastníky procesů
 • Manažery jakosti
 • Vedoucí pracovníky, kteří potřebují praktickým postupem identifikovat a modelovat procesy organizace, měřit jejich výkonnost a na základě stanovených cílů navrhovat zlepšování těchto procesů.

Předpoklady

Obecná představa o řízení organizace a významu strategie.

Související kurzy

Související odkazy

Obsah kurzu

 • Úvod
  • Základy procesního řízení
  • Historický kontext
  • Základní pojmy procesního řízení
  • Funkční vs. procesní řízení
 • Zavádění procesního řízení
  • Rozhodnutí o procesní orientaci (vize, strategie, identifikace procesů, určení vlastníků procesů)
  • Identifikace procesů
  • Zmapování stávajícího stavu – modelování procesů
  • Komunikace procesního modelu
 • Měření výkonnosti procesů
  • Výkonnostní kritéria
  • Hodnocení výkonnosti procesů
  • Kritické faktory úspěchu a prioritizace procesů
 • Zdokonalování procesů
  • Základní pojmy zdokonalování procesů
  • Techniky průběžného zdokonalování procesů
  • Výběr procesů pro radikální zdokonalení
  • Projektový tým pro radikální zdokonalení
  • Motivační faktory pro radikální zdokonalení
  • Principy a techniky radikálního zdokonalení
  • Simulace procesu
  • Význam radikálních zdokonalení procesů
  • Řízení organizačních změn
  • Role IT ve zdokonalování procesů
 • Nástrojová podpora procesního řízení
 • Závěr

Vyjádření absolventů kurzu

 • Kurz perfektně připraven i veden zkušeným lektorem.

  Mgr. Martin Beneš / Senior Programmer Analyst
  ING Management Services

 • Kurz je velmi dobře připraven a kvalitně prezentován s ohledem na praktické potřeby modelování procesů a jejich zdokonalování.

  Jaroslav Antoš / interní auditor
  Český úřad zeměměřický a katastrální